L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura va néixer el 16 de novembre de 1945. La seva missió és construir la pau en la ment de les persones mitjançant el diàleg entre les cultures.

El nucli central de la seva actuació és la defensa dels drets humans i dels drets dels pobles.

El món necessita de forma urgent perspectives que permetin assolir un desenvolupament sostenible que respecti els drets humans i permetin vèncer la pobresa i les guerres per sempre.

Tot això constitueix el centre de la missió i de les activitats de la UNESCO.
AMB LA COL·LABORACIÓ I CONFIANÇA DE:

Diputacio de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Obra Social La Caixa