ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA D'AUB

Benvolguts,

D’acord amb l’establert als nostres estatuts, ens plau convocar-vos a la pròxima Assemblea General Ordinària d’Amics de la UNESCO de Barcelona, que tindrà lloc el dia 10 d’abril de 2019, a les 18 h en primera convocatòria i a les 18.30 h en segona convocatòria, amb el següent Ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

Un minut de silenci.

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió de l’assemblea anterior.
 2. Raport i aprovació, si s’escau, de l’activitat efectuada al llarg de l’any 2018.
 3. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals 2018.
 4. Renovació de càrrecs: Agraïment al/als vocal/s de la Junta cessant/s.
  1. Presentació del/s nou/s càrrec/s i la seva aprovació, si s’escau.
 5. Presentació i aprovació, si s’escau, del programa general per al curs 2019/2020.
  1. Presentació del pressupost 2019.
  2. Presentació del XV Certamen Literari Escolar en Llengües d’Origen.
  3. Presentació de la previsió del programa d’activitats/projectes iniciats i/o previstos.
  4. Configuració de la Comissió de celebració del 60è aniversari.
 6. Precs i preguntes.
 7.  

Dir-vos també que des d’aquest moment, podeu consultar la següent documentació a la seu de l’entitat:

 • • Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’any 2018.
 • • Memòria de l’Entitat corresponent a l’any 2018.
 • • Comptes anuals de l’any 2018 i pressupost per al 2019.
 •  

Cordialment,

 

 

 

Rosa-M Pujol
Presidenta
Barcelona, 22 de març de 2019

Amics de la Unesco de Barcelona