MEMÒRIES I ESTATUTS

Memòria d’activitats 2017

Memòria d’activitats 2016

Memòria d’activitats 2015

Memòria d’activitats 2014

Memòria d’activitats 2013

El dia 14 d’abril del 2016 foren modificats per acord de l’Assemblea General Extraordinària i inscrits el 2 de maig del 2016 en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Estatuts 2016