ÒRGAN DE GOVERN

La Junta Directiva

 

La Junta Directiva va ser renovada a l’Assemblea general del 27 de març de 2017.


Presidència: Mª Rosa Pujol

Vicepresidència: Mònica Enrich             

Secretari: Jordi Barón

Tresorer: Manel Camós

Vocal: Pere Esplugas

Vocal: Josep Mª Lloveras

Vocal: Pep Martí

Vocal: Jeronia Sanchez

Vocal: Joaquim Sardà

Vocal: Ramon Vilar

Presidents d’honor: Josep Mª Samaranch, Joan Badia, Carles Bonet, Rosa Bruguera

Personal tècnic: Teresa Burzuri


La nostra seu

Educació i ciència
Educació i ciència
Educació i ciència

Clau pel desenvolupament dels pobles

Les llengües
Les llengües
Les llengües

Un dels signes d'identitat col·lectiva

Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni

Preservar el patrimoni

 
Diversitat
Diversitat
Diversitat

Allò que ens fa ser iguals