Amics de Catalunya i Califòrnia / Friends of Catalonia and California

Qui som?

Amics de Catalunya i Califòrnia som un grup de persones interessades en els temes que relacionen Catalunya i Califòrnia: Història, Cultura, Art, Gastronomia, Literatura, Esport, Geografia, Viatges, Relacions socials, ​e​tc. que canalitzem les nostres activitats des de la secció de Cultura dels Amics de la UNESCO de Barcelona (Catalunya).

El nostre logo​tip​ són dues flors que representen la Poppy –la flor nacional de Califòrnia- i la rosella flor típica de Catalunya –que podria ser també considera​da​ com a flor nacional de Catalunya-.

Who are we?

Friends of Catalonia and California we are a group of people interested in topics related to Catalonia and California: History, Culture, Art, Gastronomy, Literature, Sport, Geography, Travel, Social Relations, Etc. that we channel our activities from the Section of Culture of the Friends of the UNESCO of Barcelona (Catalonia).

Our logo is two flowers that represent the Poppy –the national flower of California– and the “Rosella”  flower typical of Catalonia –which could also be considered as the national flower of Catalonia-.


catalunyaicalifornia.wordpress.com

catalunyaicalifornia@amicsunescobarcelona.cat 

Som una secció cultural de /  We are a cultural section of: Amics de la UNESCO de BarcelonaVols rebre informació de les nostres activitats? / Would you like to receive information of our activities?

Si us plau, verifica que el teu correu electrònic és correcte abans d’enviar el formulari. / Please check that your email adress is correct before submitting the form.

NOM I COGNOMS / NAME AND SURNAME (obligatori / required)*:

CORREU ELECTRÒNIC / EMAIL ADRESS (obligatori / required)*:

Accepta les condicions de la política de dades obligatòries / Accept the conditions of the mandatory data policy (obligatori / required)*:

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram