Notícia UNESCO: Article de Pep Martí Vallverdú 7

La UNESCO denuncia l’estancament en l’ajuda mundial a l’educació

Crit d’alarma de l’agència de l’ONU després de sis anys de retrocés en el camp de l’ensenyament

La UNESCO acaba de llançar un crit d’alarma sobre l’estat de l’ajuda a l’educació. Ho ha fet com és habitual en aquesta agència de les Nacions Unides, a través d’un document de treball documentat i rigorós, “Aid to education is stagnating and not going to countries most in need” (“L’ajuda a l’educació s’està estancant i no s’adreça als països més necessitats”). L’estudi l’ha elaborat l’Informe de Seguiment de l’Educació en el Món, que depèn de la UNESCO (http://Bitly.com/FundEd).

L’ajuda mundial total en el camp de l’educació se situa en 12.000 milions de dòlars, el que suposa una reducció del 4% respecte al 2010, que va ser quan es va arribar al màxim històric. No totes les dades són negatives. El suport a l’educació bàsica, que inclou l’educació preescolar i primària, com també al conjunt dels programes d’alfabetització d’adults, és de 5.200 milions de dòlars, que és un increment respecte als 4.800 milions del 2014. Però continua sent una quantitat menor a la del 2010.

Els països on hi ha més donacions en educació són el Regne Unit i els Estats Units, però els darrers anys també han reduït les seves assignacions (un 9% i un 11%, respectivament). En canvi, els estats que més han incrementat les donacions han estat Noruega i Alemanya.
Però el més greu és que no són els països o les zones més necessitades les que reben més donacions. La UNESCO ha denunciat que l’Àfrica subsahariana, un dels territoris més pobres del planeta, rep la meitat del que obtenia l’any 2002. Cal destacar que és aquesta regió on viu la meitat de la infantesa sense escolaritzar del món. Una de les raons és perquè les ajudes es concedeixen en funció dels criteris establerts pel donant i no pas en funció de la necessitat real de cada regió del planeta.

L’Aliança Mundial per a l’Educació, una iniciativa que va ser impulsada per la UNESCO, ha decidit activar el màxim les seves campanyes de recaptació amb l’objectiu de recollir 3.200 milions de dòlars en el període 2018-20.

 

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram