ELS VALORS QUE ENS DEFINEIXEN

AUB: ELS VALORS QUE ENS DEFINEIXEN

Objectiu:

Amics de la UNESCO Barcelona (AUB) treballa, en línia amb la declaració fundacional de la UNESCO,  per promoure la justícia, la llibertat i la pau al món. De la mateixa manera que la UNESCO ho fa promovent la cooperació entre les nacions, AUB ho fa a còpia de promoure la solidaritat moral i intel·lectual entre les persones del seu entorn.

Valors:

Tenim un compromís ètic construït al voltant d’un conjunt de valors, els quals ens comprometem a practicar i a promoure mitjançant la nostra acció deslligada de tota orientació partidista:

  • Els principis democràtics de la dignitat, la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el respecte i ajut mutus entre les persones amb independència del seu origen, raça, gènere, religió, pensament polític, idioma, orientació sexual o condició social o econòmica.
  • La tolerància, el respecte i l’acceptació de l’altre com a fonament de la convivència.
  • L’apreciació de la riquesa i diversitat de les llengües i cultures del món i dels diferents modes i formes d’expressar la nostra qualitat de ser humans.
  • El coneixement, l’obertura d’esperit, la comunicació, la llibertat de pensament, consciència i creences.

Aquests valors, fonamentals per ells mateixos, adquireixen més importància encara en el si d’una societat tan diversa, plural i amb una forta component d’immigració i mestissatge com ho són la catalana i en especial la barcelonina on s’inscriu AUB.

En l’àmbit Europeu en el qual ens movem els valors de la Unió Europea garanteixen, complementen i amplien els valor UNESCO. Per això compartim els valors de la Unió Europea expressats en els tractats així com la Carta de Drets Fonamentals de la UE i volem contribuir a la seva difusió. Donem ple suport a la construcció d’una  Europa més unida en la diversitat.

Dins del camp de Nacions Unides al qual pertany UNESCO donem suport en especial als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en tot allò que toca l’àmbit de les nostres activitats.

Convivència:

AUB vol fomentar el coneixement, contacte i convivència entre socis, voluntaris i amics de l’Associació com a base de la cultura de diàleg que propugna. Per això es potenciarà el millor ús dels espais de la seu del carrer Mallorca i de l’ampli pati interior recentment habilitat com espais d’ús social i convivialitat.

Futur:

AUB complirà aviat 60 anys d’història. Nascuda en l’època de lluita per les llibertats i la democràcia, es va comprometre fermament des del principi en la seva defensa, tal com queda reflectit en el llibre “L’heroisme de la normalitat”. Avui volem continuar contribuint, des del nostre àmbit,  a preservar aquelles conquestes i millorar-ne la qualitat.

AUB vol donar cabuda a les noves generacions i a les seves preocupacions i propostes tot creant espais de diàleg intergeneracional i ampliant la seva base de socis.


Reconeixements:

CREU DE SANT JORDI. La Generalitat de Catalunya l’1 de juny de 1992, li atorgà aquest guardó, «per la seva defensa tenaç dels drets humans i els valors cívics a Catalunya. Per la seva tasca de promoció d’intercanvis culturals que han contribuït tant a la difusió exterior de la cultura catalana, com a l’apropament a Catalunya d’altres cultures d’arreu del món.»

MEDALLA D’HONOR DE BARCELONA. El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, el 4 de febrer de 2005, va concedir aquesta distinció «per la seva contribució en el transcurs de la seva trajectòria a la consolidació del civisme i la consciència ciutadana, a fer de Barcelona un lloc per viure i conviure.»

ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA. Va ser declarada per la Generalitat de Catalunya i publicada la resolució al DOGC núm. 5394-5.6.2009 el 28 de maig de 2009.


Fundació de la UNESCO (1946)

Relacions i solidaritat amb Sendai (Japó)


Recull històric i d’activitats al llarg del temps dels Amics UNESCO de Barcelona.Paraules de Federico Mayor Zaragoza, fent referència a la presentació del llibre “L’heroisme de la normalitat” del periodista i membre de la Junta d’AUB, Pep Martí i Vallverdú.Acte de presentació del llibre “L’heroisme de la normalitat” del periodista i membre de la Junta d’AUB, Pep Martí i Vallverdú (Palau Robert, 19-1-2017).


gràfic façana AUB
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram