Aula de Ciència i Tècnica: Col·loqui "L'avaluació ambiental estratègica. Una eina per a la integració dels valors i criteris ambientals en els plans i programes"

Aula de Ciència i Tècnica: Col·loqui “L’avaluació ambiental estratègica. Una eina per a la integració dels valors i criteris ambientals en els plans i programes”

L’avaluació ambiental estratègica és una obligació legal a Catalunya des de fa 15 anys. En aquesta sessió coneixerem com es desenvolupa i què comporta als promotors de plans i programes, especialment en el cas urbanístic, així com implica també més possibilitats de participació pública i institucional.

Les administracions públiques han de garantir el desenvolupament sostenible dels territoris. L’avaluació ambiental estratègica, combinada amb l’avaluació d’impacte ambiental, fa possible racionalitzar els processos de presa de decisions que poden tenir repercussions ambientals importants i millorar substancialment la protecció del medi ambient.


A càrrec del Sr. Josep Maria Torrents Abad. Cap del Servei de Plans i Programes de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya), Arquitecte, Màster en Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat i Màster en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya. Imparteix classes a diversos cursos en matèria de sostenibilitat, avaluació ambiental, i urbanisme i medi ambient. També és ponent en diversos seminaris i congressos i coautor de publicacions relacionades amb aquestes matèries.


La Xina serà l’amfitrió global de la celebració, que s’emmarcarà dins la campanya global Breathe Life

En aquest enllaç http://visorqualitataire.amb.cat/ podeu veure el mapa de Barcelona amb l’IQAM (Índex de Qualitat de l’Aire Metropolità).

Amics de la Unesco de Barcelona