GRAVACIONS DE SESSIONS DEL CICLE "ESPAIS DE REFLEXIÓ EN BIOÈTICA"

Conferència “Vacunes i COVID”, a càrrec d’Antoni Sitges Serra (10 de febrer de 2021)

En aquesta sessió Antoni Sitges Serra, catedràtic de cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona, tractarà els conflictes mèdics i ètics que es deriven de la vacuna de la COVID-19.

En el context de la pandèmia de la COVID, un dels temes que ha generat més inquietud i alhora més expectativa en la ciutadania és el de les vacunes, com a mesura per a sortir d’aquest malson i poder retornar a la normalitat. Amb tot, és una qüestió envoltada també de debat ètic, tant pel que fa a l’eficàcia d’aquestes, el seu ràpid procés de producció, els criteris de priorització en l’accés, l’obligatorietat en cas de negativa, un possible element de discriminació de les persones entre “vacunats” i  ”no vacunats”, etc.


Conferència “Envelliment i soledat”a càrrec de Mercè Pérez Salanova (14 d’abril de 2021)

De la soledat de les persones grans se n’ha parlat al llarg de la pandèmia i de vegades s’ha presentat com un dels efectes més devastadors en l’esfera emocional. Però, com definim la soledat? Hi ha “una única expressió de soledat”?  Pensar les soledats, en plural, ens permet endinsar-nos en el fet de sentir-se sol o sola advertint la complexitat d’experiències i sentiments.

Per tractar-ho, ens aproparem a resultats provinents d’investigacions sobre la solitud entre les persones grans que ens faciliten la comprensió d’aquest fenomen en l’actualitat, i que també ens permeten copsar els biaixos o els estereotips que de vegades s’hi apliquen. En la mateixa direcció presentarem exemples d’abordatges variats de la soledat en diferents entorns.

A càrrec de Mercè Pérez Salanova, Doctora en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És psicòloga especialitzada en el camp de l’envelliment.
En la seva trajectòria integra la intervenció professional en el sector públic, principalment en l’àmbit local i la docència i recerca a la UAB, també es mostra el seu compromís amb la pràctica professional de la psicologia sent Degana- Fundadora de Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Actualment forma part de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques d’aquesta universitat en qualitat d’investigadora. Membre de la Xarxa transnacional d’investigadors REIACTIS en la qual coordina el pol de treball iberoamericà. Així mateix, és membre del Consell Municipal de Benestar de Barcelona on coordina del Grup de Treball d’Envelliment. La participació de les persones al llarg de l’envelliment ha estat i és el motor de la seva activitat professional.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram