MEMÒRIES I ESTATUTS

Memòria d’activitats 2018

Memòria d’activitats 2017

Memòria d’activitats 2016

Memòria d’activitats 2015

Memòria d’activitats 2014

Memòria d’activitats 2013

El dia 14 d’abril del 2016 foren modificats per acord de l’Assemblea General Extraordinària i inscrits el 2 de maig del 2016 en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Estatuts 2016