PARTICIPACIÓ

AUB està inclosa en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per «la realització d’activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets».

AUB es va incorporar el 2015 a la xarxa Barcelona + Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, tot signant el Compromís ciutadà per la Sostenibilitat. Integren la xarxa un conjunt d’entitats i empreses que treballen per millorar la sostenibilitat, tat des de l’àmbit intern de l’organització com col·lectivament.

AUB és membre del Consell Promotor de Barcelona Ciutat de la Literatura. L’11 de desembre la UNESCO va incloure a Barcelona en la Xarxa de Ciutats Creatives UNESCO com a Ciutat de la Literatura, designació que implica un reconeixement mundial del sector literari del país.

AUB forma part de la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU), que a la vegada és membre  de la Federació Europea (FEACU) i de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR). Des de 2015 la seu d’AUB acull les reunions de Junta de la FCACU.

AUB forma part del Cens d’Entitats de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya així com de Xarxanet.org, xarxa virtual associativa i de voluntariat de Catalunya impulsada pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram