ÒRGAN DE GOVERN

La Junta Directiva

La Junta Directiva va ser renovada a l’Assemblea General de Socis del 30 de setembre de 2020


Presidenta: Rosa Mª Pujol Galobart

Secretària: Montserrat Villanueva Bes

Tresorer: Josep Celades Giralt

Vocal: Carlos Torres

Vocal: Maria Rosa Camp

Vocal: Joaquim Sardà Mariné

Vocal: Victòria Medina Fernando

Vocal: Jerònia Sànchez

Vocal: Pere Esplugas Xaus

Presidents d’honor: Josep Mª Samaranch, Joan Badia, Carles Bonet Revés, Rosa Bruguera i Bellmunt.


La nostra seu

Educació i ciència
Educació i ciència
Educació i ciència

Clau pel desenvolupament dels pobles

Les llengües
Les llengües
Les llengües

Un dels signes d'identitat col·lectiva

Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni

Preservar el patrimoni

 
Diversitat
Diversitat
Diversitat

Allò que ens fa ser iguals

 
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram