ÒRGAN DE GOVERN

La Junta Directiva

La Junta Directiva va ser renovada a l’Assemblea General de Socis de 10 d’abril de 2019


Presidenta: Rosa Mª Pujol Galobart

Vicepresident: Eladi Crehuet Serra

Secretari: Jordi Barón Garaizabal

Tresorer: Josep Celades Giralt

Vocal: Carlos Torres

Vocal: Maria Rosa Camp

Vocal: Joaquim Sardà Marinè

Vocal: Victòria Medina Fernando

Vocal: Jerònia Sànchez

Vocal: Pere Esplugas Xaus

Presidents d’honor: Josep Mª Samaranch, Joan Badia, Carles Bonet Reyes, Rosa Bruguera i Bellmunt.

Personal tècnic: Teresa Burzuri


La nostra seu

Educació i ciència
Educació i ciència
Educació i ciència

Clau pel desenvolupament dels pobles

Les llengües
Les llengües
Les llengües

Un dels signes d'identitat col·lectiva

Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni

Preservar el patrimoni

 
Diversitat
Diversitat
Diversitat

Allò que ens fa ser iguals